Kāzas Nītaures dzirnavās
Fotogrāfs Jānis Romanovskis
Back to Top