Kāzas Paradīzes kalnā (Gleznotāju kalnā) Siguldā un kafejnīcā Doma.
Fotogrāfs Jānis Romanovskis
Back to Top